รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

มหานิปาต (คาถาพัน) ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย (คาถาพัน)


ได้มาจากวัดหนองตาโยย ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา รายละเอียด: คำว่า “คาถาพัน” นี้ เป็นคำที่ชาวไทยใช้เรียกชาดกเรื่องพระเวสสันดร ที่อยู่ในรูปภาษามคธ หรือภาษาบาลี ซึ่งเรื่องเวสสันดรชาดกนี้ พระพุทธองค์ตรัสเล่าด้วยคาถา 1 พันคาถา จึงพากันเรียกว่า “คาถาพัน”
ส่วนมากคาถาพันจะแบ่งออกเป็น 2 ผูกใหญ่ ผูกหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยคาถา 500 คาถา เรียกว่า ผูกที่ 1 และผูกที่ 2
คาถาพันนี้ พระสงฆ์จะนำมาสวดให้ชาวบ้านฟังก่อนการฟังชาดกเรื่องพระเวสสันดรในรูปของภาษาไทย มักจะสวดแต่เช้าตรู่ประมาณ 5 นาฬิกา ของวันจัดงาน
กล่าวกันว่า ผู้ใดฟังคาถาพันจนจบ จะได้รับอานิสงส์มาก จะได้ไปเกิดพบพระศรีอาริยเมตไตรย

นม.บ.289/1:1ก,2
บาลีพระไตรปิฎก (พระสุตตันตปิฎก)
เอกสารโบราณ-คัมภีร์ใบลาน
บาลี
พ่อชื่น, แม่เพียร
วัดหนองตาโยย ต.ทองหลาง อ.จักรา
คัมภีร์ใบลาน จำนวน 3 ผูก: เส้นจาร ฉบับล่องชาด ไม่ม
คาถาพัน
LOADING LIST...
LOADING LIST...