รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

นิทานเสียวสวาด (นิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน)


เนื้อหาของนิทานเสียวสวาด เป็นคำสอนมากกว่าเป็นนิทาน ชาวอีสานจึงถือเอานิทานนี้เป็นเสมือนคัมภีร์ที่ใช้สั่งสอนบุตรหลาน บางครั้งได้มีการชุมนุมกันก็จะมีผู้อ่านนิทานนี้ด้วยทำนองเสนาะ ให้กลุ่มชนฟัง เช่นเดียวกับการฟังเทศน์ ที่มีคุณธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตและสังคม รวมทั้งความบันเทิงตามแบบของนิทานทั่วไป
ท 398.2 ค386น 2543
974-222-633-4
390=ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
หนังสือท้องถิ่นอีสาน
ไทย
องค์การค้าของคุรุสภา
2543
กรุงเทพฯ
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...