D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง นิทานเสียวสวาด (นิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน)
ชื่อเรื่องเพิ่ม
ครั้งที่จัดทำ
เลขหมู่ ท 398.2 ค386น 2543
ISBN/ISSN 974-222-633-4
ผู้แต่ง คำหมาน คนไค
หัวเรื่อง พ.ศ. 2543
นิทานพื้นบ้าน
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--นิทานพื้นบ้าน
หมวดหมู่ 390=ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือท้องถิ่นอีสาน
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ องค์การค้าของคุรุสภา
ปีที่จัดทำ 2543
สถานที่จัดทำ กรุงเทพฯ
ลักษณะวัสดุ 194 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก เนื้อหาของนิทานเสียวสวาด เป็นคำสอนมากกว่าเป็นนิทาน ชาวอีสานจึงถือเอานิทานนี้เป็นเสมือนคัมภีร์ที่ใช้สั่งสอนบุตรหลาน บางครั้งได้มีการชุมนุมกันก็จะมีผู้อ่านนิทานนี้ด้วยทำนองเสนาะ ให้กลุ่มชนฟัง เช่นเดียวกับการฟังเทศน์ ที่มีคุณธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตและสังคม รวมทั้งความบันเทิงตามแบบของนิทานทั่วไป
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page