D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
ชื่อเรื่องเพิ่ม
ครั้งที่จัดทำ
เลขหมู่ 306.09593 ว255ช 2547
ISBN/ISSN 974-92181-8-3
ผู้แต่ง วรรณภา พูนพาณิชย์
มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ์
หัวเรื่อง พ.ศ. 2547
วัฒนธรรมไทย
ค่านิยม
หมวดหมู่ 300 = สังคมศาสตร์
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือทั่วไป
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
ปีที่จัดทำ 2547
สถานที่จัดทำ กรุงเทพฯ
ลักษณะวัสดุ 112 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก หนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย (รหัสวิชา 3000-1301) ตามหลักสูตร ปวส.พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย โครงสร้างและลักษณะสำคัญของสังคมไทย ศาสนากับการดำรงชีวิต อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย ค่านิยมและการปลูกฝังค่านิยมในสังคมไทย แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมไทยสู่อนาคต
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page