D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง ภาษาถิ่นก็ภาษาไทย 5 ภาค
ชื่อเรื่องเพิ่ม
ครั้งที่จัดทำ
เลขหมู่ 495.917 ป483ภ ฉ.1-2 2551
ISBN/ISSN
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง ภาษาไทย--ภาษาถิ่น
พ.ศ. 2551
หมวดหมู่ 490=ภาษาอื่นๆ
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือทั่วไป
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่จัดทำ 2551
สถานที่จัดทำ กรุงเทพฯ
ลักษณะวัสดุ 163 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวทางการอนุรักษ์ สืบทอดภาษาถิ่นแต่ละภาค จากการประชุมสัมมนาภาษาถิ่นก็ภาษาไทย 4 ภาค กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2550 ซึ่งได้จัดประชุมสัมมนา จำนวน 5 ครั้ง คือ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ จังหวัดเชี่ยงใหม่ และภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดตราด
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page