รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

มหานิปาต (คาถาพัน) ชาตกปาลิ ขุทฺทกนิกาย (คาถาพัน)


ได้มาจากวัดครบุรี ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รายละเอียดดังนี้: พระคาถาพันนี้ ก็คือเรื่องพระเวสสันดรชาดกนั่นเอง แต่ว่าอยู่ในรูปพระพุทธพจน์ คือเป็นภาษาบาลีล้วน ไม่มีภาษาไทยปน และที่เรียกว่าคาถาพันนี้ เพราะประกอบด้วยคาถา 1 พันคาถา นับเป็นชาดกที่ยาวที่สุดในบรรดาชาดก 500 ชาติ ที่พระพุทธองค์ตรัสเล่า
ประเพณีเทศน์มหาชาติของชาวไทย มักจะนิมนต์พระสงฆ์ให้เทศน์คาถาพันก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนใหญ่จะเทศน์ในตอนค่อนรุ่ง คือประมาณตี 5 หรือเช้าตรู่ของวันจัดงาน เมื่อเทศน์คาถาพันจบแล้ว จึงเริ่มเทศน์เป็นภาษาไทย ตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์
ส่วนมากคาถาพันจะแบ่งออกเป็น 2 ผูกใหญ่ ผูกหนึ่งๆ จะประกอบด้วยคาถา 500 คาถา เรียกว่า ผูกที่ 1 และผูกที่ 2
กล่าวกันว่า ผู้ใดฟังคาถาพันจนจบ จะได้รับอานิสงส์มาก จะได้ไปเกิดพบพระศรีอาริยเมตไตรย.

นม.บ.374/1:1ก
บาลีพระไตรปิฎก (พระสุตตันตปิฎก)
เอกสารโบราณ-คัมภีร์ใบลาน
บาลี-ไทย
ทิดเทส, อำแดงเกิด
วัดครบุรี ต.ครบุรี อ.ครบุรี
จำนวน 2 ผูก: เส้นจาร ฉบับชาดทึบ ไม่มีไม้ประกับ
คาถาพัน
LOADING LIST...
LOADING LIST...