รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ : ศึกษากรณี โรงรียนเดอะรีเจ้นท์ สาขา กรุงเทพมหานครวพ 371.3 ผ662ก 2548
974-421-461-9
370=การศึกษา
วิทยานิพนธ์
ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2548
กรุงเทพฯ
123 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
The Learning Management Process for the Subject Thai Language and Culture in an International School : A Case Study in The Regent's School, Bangkok Campus
LOADING LIST...
LOADING LIST...