D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง พจนานุกรมภาษาโคราช
ชื่อเรื่องเพิ่ม
ครั้งที่จัดทำ พิมพ์ครั้งที่ 2
เลขหมู่ ท 495.917 ม724พ ฉ.1-4 2537
ISBN/ISSN 974-86881-3-5
ผู้แต่ง เมตต์ เมตต์การุณ์จิต
หัวเรื่อง ภาษาโคราช
พ.ศ. 2537
ภาษาไทย--ภาษาถิ่น--คำศัพท์
ภาษาโคราช--พจนานุกรม
หมวดหมู่ 490 = ภาษาอื่น ๆ
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือท้องถิ่นอีสาน
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
ปีที่จัดทำ 2537
สถานที่จัดทำ นครราชสีมา
ลักษณะวัสดุ 72 หน้า ; 25 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก รวบรวมคำภาษาโคราช พร้อมทั้งความหมาย 1,970 คำ ดดยเรียงตามลำดับอักษร ตามแบบพจนานุกรม
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page