รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

พจนานุกรมภาษาโคราช


รวบรวมคำภาษาโคราช พร้อมทั้งความหมาย 1,970 คำ ดดยเรียงตามลำดับอักษร ตามแบบพจนานุกรม
พิมพ์ครั้งที่ 2
ท 495.917 ม724พ ฉ.1-4 2537
974-86881-3-5
490 = ภาษาอื่น ๆ
หนังสือท้องถิ่นอีสาน
ไทย
ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
2537
นครราชสีมา
72 หน้า ; 25 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...