D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป
ชื่อเรื่องเพิ่ม
ครั้งที่จัดทำ พิมพ์ครั้งที่ 1
เลขหมู่ 379.593 ล761ผ 2553
ISBN/ISSN 978-616-7324-18-0
ผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง พ.ศ. 2553
การศึกษา--ไทย
แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2552-2559)
หมวดหมู่ 370=การศึกษา
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือทั่วไป
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่จัดทำ 2553
สถานที่จัดทำ กรุงเทพฯ
ลักษณะวัสดุ 90 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก ความเป็นมา การดำเนินงาน ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมที่อิทธิพลต่อการศึกษา ปรัชญา กรอบแนวคิด เจตนารมณ์ของแผน วัตถุประสงค์ หลักการของแผน เงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์แนวนโยบาย เป้าหมาย กรอบการดำเนินงาน และการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page