D-Library NLT KORAT

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา


Quick Search :

รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง รวบรวมบทความจิตวิทยาวัยรุ่น
ชื่อเรื่องเพิ่ม
ครั้งที่จัดทำ
เลขหมู่ 155.5 น123ร ฉ.1-2 ม.ป.ป.
ISBN/ISSN
ผู้แต่ง จังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น
หมวดหมู่ 150=จิตวิทยา
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือทั่วไป
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา
ปีที่จัดทำ
สถานที่จัดทำ นครราชสีมา
ลักษณะวัสดุ 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก แนวทางในการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ เด็ก เยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรณรงค์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน สถานประกอบการ หมู่บ้านและชุมชน บทความส่วนใหญ่เน้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการจากเด็กสู่วัยรุ่น เพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กและวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ To Be Number One เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดค่านิยมของการเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว
เลือกภาษา

สืบค้นแบบละเอียด

ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN
ประเภทวัสดุ/มีเดีย ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ

จำนวนผู้เข้าใช้ระบบ

Locations of visitors to this page