รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

รวบรวมบทความจิตวิทยาวัยรุ่น


แนวทางในการป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ เด็ก เยาวชน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรณรงค์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน สถานประกอบการ หมู่บ้านและชุมชน บทความส่วนใหญ่เน้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการจากเด็กสู่วัยรุ่น เพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กและวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ To Be Number One เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดค่านิยมของการเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด
155.5 น123ร ฉ.1-2 ม.ป.ป.
150=จิตวิทยา
หนังสือทั่วไป
ไทย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา
นครราชสีมา
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...