รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ตำรามหาทักษาพยากรณ์ (ตำรามหาทักษาพยากรณ์)


ได้มาจากวัดรวง ต.หนองงูเหลือม อ.จักราช จ.นครราชสีมา รายละเอียดดังนี้: เป็นตำราว่าด้วยเทวดาอัฐเคราะห์เข้าเสวยอายุผู้คน คนโบราณจะแบ่งกำลังเทวดาอัฐเคราะห์ไว้ต่างๆ กัน เช่น จันทร์ 15 อังคาร 8 พระจันทร์ก็จะเข้าเสวยอายุของผู้เกิดวันจันทร์ ตั้งแต่วินาทีแรกที่พ้นจากท้องมารดา ไปจนถึงอายุ 15 ปี ต่อจากนั้นพระอังคารจึงจะเข้าเสวยอายุต่อจากพระจันทร์ไปอีก 8 ปี รวมเป็น 23 ปี ต่อจากนั้นพระพุธเข้าเสวยอายุต่อ ต่อๆ กันไป เช่นนี้ จนถึงพระราหู คือผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน แล้วก็พระศุกร์ พระอาทิตย์ ต่อจากนั้น พระจันทร์ จึงจะเข้าเสวยอายุใหม่อีกครั้ง วนกันไปเช่นนี้เรื่อยๆ แต่ว่าช่วงของการเข้าเสวยอายุของเทวดาแต่ละองค์ ก็จะมีองค์อื่นๆ เข้ามาแทรกเป็นระยะๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ตามกำลังของแต่ละองค์ ส่วนจะเข้าเสวยแทรกเท่าไหร่นั้น ท่านมีวิธีคำนวณอย่างละเอียด และเมื่อเทวดาเข้าเสวยอายุโดยตรง ก็ดี โดยแทรก ก็ดี จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตอย่างไร ท่านก็จะทำนายไว้ตามลำดับ พร้อมทั้งยกตัวอย่างของบุคคลต่างๆ ในอดีตที่ได้รับผลกระทบในชีวิตจากการเข้าเสวยอายุของเทวดาเหล่านั้น.
นม.บ.562/1
ตำรา (โหราศาสตร์)
เอกสารโบราณ-คัมภีร์ใบลาน
บาลี-ไทย
วัดรวง ต.หนองงูเหลือม อ.จักราช
คัมภีร์ใบลาน จำนวน 1 ผูก เส้นจาร ฉบับลานดิบ ไม่มีไ
ตำรามหาทักษาพยากรณ์
LOADING LIST...
LOADING LIST...