รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ลึกแต่ไม่ลับ ในตำนานพระเจ้าตากสินมหาราช


พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำนานและข้อสันนิษฐาน เช่นการสิ้นพระชนม์ของพระองค็ ต้นสกุลของพระเจ้าตากสิน เหตุใดจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวิกลจริต
พิมพ์ครั้งที่ 1
923.1593 ต292รล 2550
978-974-09-3594-0
920=ชีวประวัติ ประวัติบุคคล
หนังสือทั่วไป
ไทย
สยามบันทึก
2550
กรุงเทพฯ
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...