รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1พิมพ์ครั้งที่ 1
746.96 จ167ศ ล.1 2554
978-616-7004-14-3
740=การวาดเขียนและศิลปะตกแต่ง
หนังสือทั่วไป
ไทย
เพชรการเรือน
2554
กรุงเทพฯ
99 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...