รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

รวมข้อสอบ(ที่เคยออกสอบพร้อมเฉลย)วิชาเศรษฐศาสตร์


ข้อสอบและเฉลย วิชาเศรษฐศาสตร์ และศัพท์เศรษฐศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
330.076 ป111ร 2544
974-85394-7-4
330=เศรษฐศาสตร์
หนังสือทั่วไป
ไทย
ธรรมสารการพิมพ์
2544
กรุงเทพฯ
112 หน้า ; 18 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...