รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

การวิจัย และพัฒนานโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาพิมพ์ครั้งที่ 1
วจ 371.1 ล671ก 2553
978-616-7324-41-8
370=การศึกษา
งานวิจัย
ไทย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2553
กรุงเทพฯ
262 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...