รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

เทิดพระบารมี หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2542


การจัดทำหนังสือวันเด็กปี 2542 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคล 72 พรรษามหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ทป. 089.95911 ท712
974-8066-91-6
080 = ชุมชนนิพนธ์ เรื่องทั่วไป
สิ่งพิมพ์-หนังสือ(ทั่วไป)
ไทย
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
2542
กรุงเทพฯ
130 หน้า : ภาพประกอบ; 21 ซ.ม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...