คลังเอกสารดิจิทัล
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
เลือกภาษา
สืบค้นแบบง่าย

สืบค้นแบบละเอียด
ชื่อเรื่อง :
ผู้แต่ง :
  • SEARCHING...

หัวเรื่อง :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
ประเภทวัสดุ/มีเดีย : ประเภททรัพยากรสารสนเทศ : สถานที่จัดเก็บ :
License

This Software is Released Under GNU GPL License Version 3.

Award

The Winner in the Category of OSS Indonesia ICT Award 2009

Validated

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS

รายการบรรณานุกรมเอกสารดิจิทัลเพิ่มเติม
กลับไปหน้าที่แล้ว  
ชื่อเรื่อง นิทานพื้นบ้าน ลาว - อีสาน
ครั้งที่จัดทำ พิมพ์ครั้งที่ 1
เลขหมู่ ทป.398.2 อ937น 2552
ISBN/ISSN 978-974-298-890-6
ผู้แต่ง ประเวศน์ หนูจีน
เอื้อยนาง
รชนิศ พานิชกิจ
หัวเรื่อง นิทานพื้นบ้าน
หมวดหมู่ 390 = ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือ(ทั่วไป)
ภาษา ไทย
ผู้จัดทำ ชมรมเด็ก
ปีที่จัดทำ 2552
สถานที่จัดทำ กรุุงเทพฯ
ลักษณะวัสดุ 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
บทคัดย่อ/บันทึก รวมนิทานพื้นบ้านประจำภาคอีสานหลากหลายเรื่องราวด้วยกันให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการดำเนินเรื่องและภาพประกอบที่สวยงาม นอกจากนั้นยังได้สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
รูปภาพ
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สถานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว