รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

นิทานพื้นบ้าน ลาว - อีสาน


รวมนิทานพื้นบ้านประจำภาคอีสานหลากหลายเรื่องราวด้วยกันให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการดำเนินเรื่องและภาพประกอบที่สวยงาม นอกจากนั้นยังได้สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย
พิมพ์ครั้งที่ 1
ทป.398.2 อ937น 2552
978-974-298-890-6
390 = ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา
สิ่งพิมพ์-หนังสือ(ทั่วไป)
ไทย
ชมรมเด็ก
2552
กรุุงเทพฯ
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...