รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

ฉากญี่ปุ่น


นี่คือหนังสือที่จะทำให้คุณทราบถึงนิสัยใจคอและความเป็นมาในชีวิตของญี่ปุ่น เปรียบเสมือนว่าญี่ปุ่นเป็นตัวเอกในเรื่อง ซึ่งถ่ายทอดจากคมปากกาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้เนื้อหาความเป็นมาของคนญี่ปุ่น แล้วดำเนินมาถึงประวัติของชาติญี่ปุ่นตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้คุณรู้จักญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งที่ 1
ทป. 915.2 ค521ฉ 2548
974-9906-28-4
910 = ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
สิ่งพิมพ์-หนังสือ(ทั่วไป)
ไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
2548
กรุงเทพฯ
304 หน้า; 21 ซ.ม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...