รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50


อธิบายเรื่องการปลูกอ้อยคั้นน้ำ และผลผลิต
ครั้งที่ 1
ท 633.1 ว515อ
633
สิ่งพิมพ์-หนังสือท้องถิ่น
ภาษาไทย
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
2539
สุพรรณบุรี : ออฟเซทอาร์ทออโตเม
22 หน้า.ภาพประกอบ ; 30 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...