รายละเอียดบรรณานุกรม
กลับไปหน้าที่แล้ว  XML Detail


ชื่อเรื่อง อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50
ครั้งที่จัดทำ ครั้งที่ 1
เลขหมู่ ท 633.1 ว515อ
ISBN/ISSN
ผู้แต่ง ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี - Personal Name
หัวเรื่อง สุพรรณบุรี
อ้อย
พืชไร่--สุพรรณบุรี
การปลูกอ้อย
หมวดหมู่ 633
ชื่อชุด
ประเภทวัสดุ/มีเดีย สิ่งพิมพ์-หนังสือท้องถิ่น
ภาษา ภาษาไทย
ผู้จัดทำ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ปีที่จัดทำ 2539
สถานที่จัดทำ สุพรรณบุรี : ออฟเซทอาร์ทออโตเม
ลักษณะวัสดุ 22 หน้า.ภาพประกอบ ; 30 ซม.
บทคัดย่อ/บันทึก อธิบายเรื่องการปลูกอ้อยคั้นน้ำ และผลผลิต
ชื่อเรื่องเพิ่ม
รูปภาพ
เอกสารดิจิทัล
LOADING LIST...
สภานภาพ
LOADING LIST...
  กลับไปหน้าที่แล้ว